Posts

Showing posts from March, 2013

Proses Kejadian Manusia

Image
Pengenalan Kepada Proses Kejadian Manusia Allah SWT yang menciptakan manusia, maka Dialah yang mengetahui asal usul kejadian, kelemahan-kelemahan dan kesempurnaan, tugas dan risalah, kedudukan dan jawatan, matlamat dan kewujudan dan falsafah hidupnya, juga mengetahui tentang kepastian mengenai kehidupan yang abadi. Allah SWT yang mencipta manusia itulah yang mengetahui hakikat kejadian diri manusia, sepertimana firman Allah SWT yang bermaksud “Tidakkah Allah SWT yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedang ia amat luas urusan tadbirNya, lagi amat mendalam pengetahuanNya. Maha Mengetahui dengan segala ciptaan” (surah Al-mulk ayat 14) Allah SWT telah menerangkan secara terperinci mengenai proses kejadian manusia iaitu manusia yang pertama Nabi Adam A.S dan zuriat keturunannya yang harus difahami sebagai unsur jasmani. Unsur jasmani manusia dicipta dari tanah di bumi, maka tuntutan serta keperluan hidup manusia yang bersifat jasmani adalah dari tanah seperti mak…

IPW (Iventori Personaliti Warna)

Image
Sekadar perkongsian kira bersama...
Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga.
INVENTORI PERSONALITI WARNA
Colour Personality Inventory IPW
Oleh: Sidek Mohd Noah (2004)
Arahan:
A         Inventori  ini  mengandungi 100 item atau pernyataan.  Bermula dengan  nombor satu, rekodkan jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan.
B.         Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, tandakan [ ü ] pada ruangan (Y) dan jika tidak menerangkan diri anda,  dandakan [ ü ] pada ruangan (T) pada b…